Przejdź do treści

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 14.05.2024 r. Mazowsze dla Seniorów 2024 ” Senior Artysta bez czasu i granic”

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.