Przejdź do treści

Harmonogram spotkań tematycznych w ramach opracowania programów współpracy – AKTUALIZACJA

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań tematycznych z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa w ramach procesu tworzenia Rocznego Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych z Miastem Żyrardowem na rok 2022 oraz Programu Wieloletniego.

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych konkretnym obszarem działań zarówno tych, którzy złożyli swoje propozycje, jak również innych podmiotów.

29.09, środa, godz. 14.00 – spotkanie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

29.09, środa, godz. 16.00 – spotkanie w obszarze kultury fizycznej i sportu

01.10, piątek, godz. 14.00 – spotkanie w obszarze Zdrowia i Spraw Społecznych

Wszystkie spotkania odbędą się w Resursie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 45.

Z uwagi na panującą epidemię Sars-Cov-2 prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na adres email: j.kaminski@cus-zyrardow.pl.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.