Przejdź do treści

Fundacja Self Active Planet

Warsztaty jogi i relaksacji oraz integracja środowiska lokalnego. Podnoszenie świadomości ciała i samoświadomości. Dostarczanie wzorców społecznych, angażowanie wolontariuszy i współpraca z innymi organizacjami, także kontakt z przedstawicielami grup docelowych i przedstawicielami miasta oraz pracownikami urzędów. Zajęcia o charakterze rodzinnym, adresowane do dorosłych oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami. Integrowanie środowiska, krzewienie postaw, tolerancja i poprawa jakości życia psycho-fizycznego. Warsztaty będziemy prowadzić listopad – grudzień, tak robimy co roku. Od października rozpoczynamy nabór uczestników. 

https://www.facebook.com/selfactiveplanet/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.