Przejdź do treści

Druga tura wyborów Młodzieżowej Rady Miasta

Pierwsza próba wyłonienia w Żyrardowie Młodzieżowej Rady Miasta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Ze względów formalnych konieczne jest przeprowadzenie powtórnych wyborów. Statut Młodzieżowej Rady Miasta przewiduje, że liczy ona 21 osób. Do wyborów zgłosiło się 18 kandydatów. Nowe wybory zostały zaplanowane na 15 grudnia 2022 r.

Pozytywne zmiany społeczne, jakie wprowadzamy w Żyrardowie z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa, zakładają zmiany w ludziach, w ich postawach. Jako samorząd chcemy, aby mieszkańcy, w tym wypadku młodzież, byli bardziej aktywni. Takie zmiany jednak wymagają czasu. Nie zawsze udaje się od razu zmotywować i zachęcić do działania – mówi Jakub Kamiński, organizator społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa. – Ponieważ utworzenie młodzieżowej rady to priorytetowy cel Prezydenta w zakresie aktywizacji obywatelskiej, ogłoszone zostały ponowne wybory, które odbędą się 15 grudnia 2022 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oraz Miejska Komisja Wyborcza przeprowadziły wiele różnorodnych działań, aby jak najszerzej zachęcić młodzież do zgłoszenia udziału w wyborach. Przeprowadzona kampania informacyjna obejmowała działania w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie specjalnego spotu reklamowego, informacje w lokalnych mediach, kampanię wizerunkową za pomocą plakatów i ulotek oraz bezpośrednie spotkania informacyjne we wszystkich szkołach na terenie Miasta Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego.

Wiemy, że największe rozczarowanie taką sytuacją towarzyszy 18 młodym osobom, które podjęły trud i wystartowały w wyborach. Dlatego 14 listopada w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zorganizowane zostało spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa Adama Lemiesza z kandydatami do młodzieżowej rady – mówi Jakub Kamiński. – Młodzież usłyszała słowa uznania i podziękowania ze strony Pana Prezydenta oraz poprzez łącze internetowe mogła porozmawiać z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta w Wyszkowie, który zachęcał do ponownego startu wskazując, że w Wyszkowie przy pierwszych wyborach młodzieżową radę wybrano dopiero za trzecim podejściem.

Nowe wybory Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się 15 grudnia 2022 r. Znany jest już kalendarz wyborczy oraz dostępne są formularze dla osób, które chcą kandydować. Można je pobrać poniżej.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.