Przejdź do treści

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Od dnia 1 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Zgodnie z uchwałą od 1 lipca 2021 roku wszystkie zadania, które były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie zostały przekazane do:

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

tel. +48 (46) 855-31-26
fax +48 (46) 855-36-59
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.