Przejdź do treści

Centrum Usług Społecznych uruchamia kolejny pakiet nowych usług społecznych dla mieszkańców

W ramach drugiego pakietu usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa uruchomione zostaną:

  • Poradnictwo dietetyczne – realizowane przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”;
  • Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – realizowane przez Stowarzyszenie „Świetlik”;
  • Mobilne usługi wspierające i doradcze dla osób starszych – realizowane przez Fundację „IDYLLA”;
  • Socjoterapia dzieci i młodzieży – realizowane przez Stowarzyszenie „Świetlik”;
  • Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – realizowane przez trzy organizacje: Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”, Oratorium św. Jana Bosko oraz Fundację Stałego Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych działań zostaną podane wkrótce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl oraz stronie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie www.cus-zyrardow.pl oraz w lokalnej prasie.

Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie), w godz. 8.00 – 16.00.

Wykaz wszystkich usług dostępny jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.