Przejdź do treści

Ankieta

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyrardów”

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
Badania realizowane są przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym linku:

https://zyrardowmieszkancy.webankieta.pl/

Bardzo prosimy Państwa o wypełnianie ankiet do 5.06.2023 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.