Przejdź do treści
Dodatek osłonowy w 2024 roku
Szanowni Państwo,
informujemy, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy w 2024 roku
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w darmowej świetlicy Stowarzyszenia Kids Fitness Club.

Drodzy mieszkańcy w imieniu organizatora Stowarzyszenia Kids Fitness Club reprezentowanego przez Panią Kalinę Nowakowską zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym do skorzystania z zajęć wychowawczo-opiekuńczych odbywających się w darmowej świetlicy Kids Fitness Club. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w…

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Szanowni Państwo, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej i Komendą Główną Policji organizuje 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30) webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w…

Nowe zapytanie ofertowe Nr 03/MDS/CUS/2024 z dnia 14.05.2024 r. na realizację zadania pod nazwą „Senior- Artysta bez czasu i granic” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w  ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024 r.”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym termin składania ofert do 20 maja 2024 r. do godz. 14:00. Zapytanie ofertowe Pobierz 14.05.24-ZALACZNIK-NR-1-ofertowe-Senior-Artysta-bez-czasu-i-granic-2024-1Pobierz 14.05.24-ZALACZNIK-NR-2-Senior-Artysta-bez-czasu-i-granic-2024-1Pobierz /…

,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej’’ – Stolarz 4.0.

W ramach zadania publicznego w zakresie ,,Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do udziału pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – mieszkańców Miasta Żyrardowa w przedsięwzięciu pt.,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.