Przejdź do treści

1 – 2 września CUS zamknięty z powodu zmiany siedziby

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, że w dniach 01.09.2022 r. – 02.09.2022 r., dostępność pracowników i działanie urzędu będzie ograniczone z powodu przeprowadzki do nowej siedziby.

W bardzo pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:

  1. pracownicy socjalni – tel. 798 784 079
  2. pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – tel. 798 784 088
  3. pracownicy usług społecznych – tel. 519 441 704

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dniem 05.09.2022 r. zaprasza do nowej siedziby w Żyrardowie,

ul. Piaskowa 21/23 (wejście od ul. Moniuszki)

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.