Przejdź do treści

Targi senioralne w Żyrardowie. Wyślij zgłoszenie do 15 września

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Rada Seniorów Miasta Żyrardowa serdecznie zapraszają do udziału w Żyrardowskich Targach Seniora. Wydarzenie odbędzie się
1 października 2022 r. w Resursie w Żyrardowie. Na zgłoszenia chętnych wystawców czekamy do
15 września. Targi są realizowane w ramach zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie zapraszam naszych lokalnych przedsiębiorców, organizacje społeczne i instytucje publiczne, które oferują swoje produkty lub usługi osobom starszym do zgłoszenia się jako wystawcy podczas Żyrardowskich Targów Seniora – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Miasta – To pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego chcemy rozmawiać o potrzebach seniorów oraz pokazywać już dostępne produkty i usługi zarówno publiczne, jak i społeczne, a także te komercyjne.

Targi są elementem realizacji zadania „Żyrardowskie Dni Seniora”, na które Miasto Żyrardów otrzymało dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W celu zgłoszenia chęci udziału w targach należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.zyrardow.pl oraz www.cus-zyrardow.pl do 15 września. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 799 816 788.

Zadanie pn. „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.