Przejdź do treści

CUS zaangażowane w prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy  

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, przy współpracy z PCPR w Żyrardowie, organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Ternopilską i Fundacją ,,Z miłości do dziecka”, od dnia 7 marca 2022 r., na terenie jednostki OSP w Żyrardowie przy ulicy Sławińskiego 6, rozpoczął działanie Punkt Informacyjny dla obywateli ukraińskich oraz obywateli polskich, udzielających pomocy uchodźcom. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Centrum Usług Społecznych, Urzędu Miasta, przedstawicieli OSP i fundacji oraz wolontariuszy.

Punkt funkcjonuje 7 dni w tygodniu, w godz. 8:00 – 22:00. Po godz. 22:00 prowadzony jest dyżur telefoniczny.

Telefon kontaktowy 887 791 220.

W punkcie przygotowanych zostało 10 miejsc noclegowych na pobyt wytchnieniowy dla uchodźców z Ukrainy.

W punkcie można uzyskać informacje z zakresu:
– legalizacji pobytu,
– pomocy medycznej,
– szczepień i testów covid,
– pomocy psychologicznej,
– pomocy prawnej,
– opieki nad dziećmi i edukacji,
– zakwaterowania,
– rynku pracy,
– funkcjonowania organizacji niosących pomoc uchodźcom,
– transportu.

Osoby chętnie do pracy w punkcie w ramach wolontariatu prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy: wolontariat@cus-zyrardow.pl

Osoby, które chciałyby udostępnić uchodźcom miejsce noclegowe, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 887 791 220 lub bezpośrednio w punkcie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.