Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Startuje Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Jednym z nowych działań prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych są tworzone Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, a nawet kursy i staże zawodowe. Aktualnie…

Masz nagły problem? Zgłoś się do Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego

W ramach nowego pakietu usług Centrum Usług Społecznych uruchomiło Żyrardowskie Biuro Interwencyjne. Znajdzie w nim pomoc każdy mieszkaniec Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, doraźnej pomocy. W biurze można uzyskać poradę od psychologa, pedagoga, prawnika. Biura działa w budynku przy ul. Kościuszki 29 w biurze…

Dołącz do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej w Centrum Usług Społecznych

Interesujesz się sprawami społecznymi? Myślisz o studiach lub już studiujesz socjologię, nauki polityczne, pedagogikę, resocjalizację, itp.? Lubisz działać społecznie lub chciałbyś spróbować tego typu działania? Chcesz „nakręcić” do działania mieszkańców Żyrardowa? Zapraszamy do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej, który tworzymy w Centrum Usług Społecznych. Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Federacja „DZIAŁAJ.MY”, serdecznie zapraszają na szkolenie „Dobre praktyki animacji i edukacji kulturalnej” dla przedstawicieli organizacji społecznych z Żyrardowa. Szkolenie odbędzie się w Resursie już 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00. Jeśli: Twoja organizacja realizuje działania…

Nowy program dla seniorów w Żyrardowie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. To kolejny program społeczny przygotowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Jego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa życia najstarszych mieszkańców Żyrardowa poprzez dostęp do tzw. „teleopieki”. Kolejna inicjatywa na rzecz…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.