Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Spotkanie dla mieszkańców Żyrardowa: „Co i jak można reklamować?”

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców w ramach działania Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego. Temat spotkania: „Reklamacja – co i w jaki sposób konsument może reklamować”. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2023 r. w godz. 10:00 w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23. Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany…

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczące problemów społecznych w Żyrardowie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyrardów”. Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i…

Skorzystaj z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapraszamy do korzystania z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej działających w ramach nowych usług społecznych. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy lub osoby aktywne zawodowo potrzebujące zmiany, inspiracji, nowej energii do działania. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji…

Podsumowaliśmy usługi społeczne w 2022 roku

Ponad 800 mieszkańców Żyrardowa, w tym dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, skorzystało w 2022 roku z bezpłatnych usług społecznych Miasta Żyrardowa takich, jak np. taxi dla seniora, złota rączka, rehabilitacja, dietetyk, logopeda, psycholog, interwencyjna pomoc dla całych rodzin. Po raz pierwszy na żyrardowskich podwórkach działali z dziećmi i młodzieżą pedagodzy…

Nawiązaliśmy współpracę z Uczelnią Korczaka

6 lutego Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie nawiązało współpracę z Uczelnią Korczaka w Warszawie. Warunki współpracy zostały omówione podczas spotkania prof. Barbary Skałbani, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, z Agnieszką Stępską, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Mikołajem Kuletą reprezentującym Centrum Pomocy Pura Vida. Wzajemna współpraca obejmować będzie…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.